Missie H2

Missie H2 wil een brede beweging op gang brengen ten behoeve van de energietransitie. Alleen samen verwezenlijken we de klimaatambities van Nederland. Om de duurzame mogelijkheden van waterstof onder de aandacht brengen en ons land te positioneren als Nederland Waterstofland, is Missie H2 een partnership aangegaan met de watersporters van TeamNL.

Terug naar het overzicht
Missie H2 Roeien 8 Medium

Van Nederland Waterstofland maken


NOC*NSF zet strategisch en heel nadrukkelijk in op duurzaamheid en maatschappelijke partnerships. Ook de sportsector ontkomt niet aan het moeten bijdragen aan de nationale en internationale doelstellingen op gebied van klimaat en milieu. En sport kan hiervoor het perfecte podium bieden. Sport, een kleine speler met een invloedrijke stem. Meest inspirerende, iconische en invloedrijke platform ter wereld met een bereik van meer dan de helt van de wereld. En daarmee ook een verbreding van de doelgroep die de waterstof boodschap tot nu toe heeft bereikt.

Een veel grotere impact bereiken we door samen met sportbonden én met onze partner Missie H2 de handschoen op te pakken. Daar hebben we alle beschikbare knowhow bij de coalitiepartners van Missie H2 voor nodig.

De missie wordt uitgedragen door de watersporters van TeamNL. Onze roeiers en zeilers kennen als geen ander de kracht van water. Het heeft hen succes en medailles gebracht. Medailles waar we als Nederland trots op zijn. Water gaat ons opnieuw succes brengen in de vorm van Nederland Waterstofland.

Als olympisch kampioen ben ik mij heel bewust van de kracht van water. Water is de belangrijkste voorwaarde voor het leven op aarde. Het bepaalt hoe we ons voelen en gedragen. Samen met Missie H2 geloof ik in water(stof) als duurzame energiebron.

Marit Bouwmeester - Olympisch kampioen Laser Radiaal

Missie H2 is een initiatief van koplopers in de energietransitie: Gasunie, Groningen Seaports, Port of Amsterdam, Remeha, Shell Nederland, Eneco, Toyota en Vopak. Met waterstof als energiedrager zetten zij in op een CO2-neutraal Nederland in 2050.