Olympische Talentdag

Op zoek naar de talenten van de toekomst

05 december 2019
Redactie

Natuurlijk willen we ook in de toekomst zo goed mogelijk voor de dag komen op EK's, WK's, Olympische en Paralympische Spelen. Daarom organiseren we ieder jaar een Talentdag, om te kijken of we in samenwerking met onze bonden verborgen talent kunnen vinden.